MYSIG


När man sitter och pluggar och så kommer Melman och fiser en i ansiktet.  

Ja, men tack för den.