#LIFEWITHATODDLER


Man ba: Shit, vad sakta vattnet rinner undan???
Och så ba:


Fiskar man upp den från avloppet. 

Standard. - Vardagsstuff | |
Upp